Frankrijk versus Nederland

Posted on 26 februari 2011

0Interview met Politicus Frans Timmermans

“Ik ben op heel jonge leeftijd in de Franse cultuur ondergedompeld.”

Door: Niek Pas

Maastrichtenaar Frans Timmermans behoort tot de zeldzame Nederlandse politici die zich als een intellectueel in de arena van de democratie bewegen. De blik van deze geboren Maastrichtenaar is sterk beïnvloed door zijn oriëntatie op Frankrijk. Een gesprek over de Frans-Nederlandse verhoudingen op politiek en cultureel gebied, en zijn eigen band met Frankrijk.

Volgens Timmermans kenmerkt de Frans-Nederlandse relatie zich door vele misverstanden en een groot belang: Europa. ‘Er is een groot cultureel verschil en een eeuwenoude rivaliteit. In de politiek is Nederland een republikeinse monarchie en Frankrijk een monarchale republiek, overigens veel meer een monarchie dan Nederland, als je kijkt naar het centralisme, de staatsinstellingen of de positie die politiek in de samenleving inneemt.’ Volgens hem creëren deze fundamentele verschillen vooral afstand.
In de Nederlandse politiek signaleert hij nauwelijks belangstelling voor Frankrijk: ‘Helaas. Dat vind ik echt jammer.’ Timmer­mans verklaart dit uit de inmiddels traditionele focus van de Nederlandse politiek op de Angelsaksische wereld. Verder is er volgens hem nog steeds een zekere verwondering over de Fransen en hun gevoel en aandacht voor bijvoorbeeld decorum. Overigens acht hij het uitgesloten dat Nederlandse politici weer met zo’n ‘schandalige boutade’ in het nieuws komen als Jorritsma, die als minister van Econo­mi­sche Zaken in 2001 president Chirac een engerd noemde.
Een recenter voorbeeld van zo’n cultureel ‘disconnect’ is de conventie over de Europese grondwet. Voorzitter en oud-president Valéry Giscard d’Estaing sprak van een grondwet om het belang van het verdrag te benadrukken. Timmermans: ‘Maar hij bedoelde grondwet nooit in de letterlijke betekenis. Nederland, nog altijd gekenmerkt door zijn Bijbelvaste calvinisme, is woord- en betekenis­gericht dus een grondwet is ook een grondwet. En dit begreep Giscard weer niet.’
Overigens is op tal van deelterreinen de samenwerking met Frankrijk heel goed: justitie, veiligheid, politie, maar ook technisch-wetenschappelijk. ‘Er zijn genoeg concrete aanknopingspunten. Maar politici zoeken die samenwerking niet intuïtief vanwege die cultureel-mentale afstand. Franse en Nederlandse politici vinden elkaar niet.’

Bron: En Route-Tijdschrift voor Frankrijkliefhebbers- http://www.enroute-magazine.nl/

Advertenties
Posted in: Méli-Mélo