Natuur-De spotlijster-Vriend of vijand?

Posted on 19 mei 2009

3Vriend of vijand

Per toeval is ondekt dat de spotlijster in staat is om vriend of een vijand in de mens te onderscheiden. Een studente van de  University of Florida was het opgevallen dat de vogels, van wie ze de nesten bekeken had haar aanvielen als ze een boom passeerde waarin de spotlijsters broedde. Andere mensen die de boom passeerden, of bosarbeiders die onder de boom aan het werk waren, lieten ze met rust.
 

 
Onder leiding van een zooloog werd een experiment opgezet waarbij een persoon vier dagen achter elkaar de boom moest bezoeken en op de vijfde dag kwam een andere persoon langs. In totaal deden er 10 studenten mee, varierend in uiterlijk en leeftijd, en er werden 28 nesten bezocht.
 
De spotlijsters vielen over een steeds grotere afstand de eerste proefpersoon aan als die bij de boom terugkeerde. Op de tweede nestbelager werd langzamer gereageerd. De proefpersonen droegen elke dag andere kleren, wat de onderzoekers doet  vermoeden dat de vogels in staat zijn om individuen te herkennen.
Advertenties
Posted in: Méli-Mélo