1 april

Posted on 1 april 2009

11 April

Door Jeroen Majoor- http://2kattenvanjeroen3.spaces.live.com/default.aspx  

Vandaag is het 1 april en uiteraard hadden de kinderen op school allerlei, soms voorspelbare, grappen bedacht om mijn collega’s voor de gek te kunnen houden. Zelf werd ik vreemd genoeg niet voor de gek gehouden, maar door de kinderen ingezet om hand-en spandiensten te verlenen.
 
Waar komt de traditie om op 1 april elkaar voor de gek te houden nu eigenlijk vandaan. Er zijn mensen die denken dat het een Nederlandse traditie is, maar helaas is dit niet juist. Niet alleen in Nederland, maar ook in grote delen van Europa, V.S., Australie en Noord-Afrika is de 1 aprilmop bekend. Voor het eerst komt het voor in een Franse bron uit 1506 en de eerste Nederlandse vermelding is van 1561. Gedacht wordt dat de geschiedenis van de aprilmop verder terug gaat dan de zestiende eeuw en over de herkomst zijn diverse hypothesen opgesteld, die eigenlijk geen van allen tot een oplossing hebben geleid.
 
Er zijn paralellen gezien met de Germaanse mythologie of  de bijbelse geschiedenis, in verschillende landen worden nationale gebeurtenissen aangevoerd als begin van de traditie- bij ons is dat de inname van Den Briel. In het serieuze, historische onderzoek heeft men vergelijkingen getrokken met grapfeesten in de klassieke oudheid- lachriten in Thessalie- maar bewijzen konden niet gevonden worden.
 
Antropologen hebben gewezen op de functie van 1 april als bijzondere dag op de jaarkalender. De oude agrarische samenleving was afhankelijk van de wisseling van de seizoenen. Bepaalde data, vaak de eerste of laatste dag van de maand, werden gebruikt als markering en viering voor die overgangssituaties en zoals bij veel feesten speelden grappen een rol.  1 april zou hierbij gezien moeten worden als de eerste dag van de eerste lentemaand.
 
Advertenties
Posted in: Méli-Mélo