Politiek en milieu-Het CDA en de Aalscholver

Posted on 18 maart 2009

0Het CDA en de Aalscholver

Door Jeroen Majoor- http://2kattenvanjeroen3.spaces.live.com/

Europarlementslid  Cornelis Visser, CDA, heeft Brussel gemaand  tot spoed voor een actieplan
tegen de vele aalscholvers in Europa. De CDA-er vindt de aalscholver een bedreiging voor de
visstand en wijst dan met name naar de bedreigde paling. Kolder natuurlijk, de sterke teruggang van de
paling is voornamelijk te wijten aan de beroepsvisserij, overbevissing. Overgens is de kans klein dat de
aalscholver paling en aal eet, omdat op zijn menu voornamelijk kleine vissoorten staan.
 
 
Kijk, ik vind het prima dat de heer Visser voor z’n achterban wil opkomen, maar dan moet hij niet met een broodje
aap verhaal aankomen dat enorme kolonies aalscholvers visgebieden leegroven. Volgens mij schaadt je dan eerder
de belangen voor de beroepsbinnenvisserij dan dat je er voor opkomt.
 
Advertenties
Posted in: Méli-Mélo