Hebben dieren gevoelens?

Posted on 7 maart 2009

6 
Door Agnès de la Valeur – http://waar0210.spaces.live.com
 
Op grond van waarneming kun je nauwelijks bewijzen dat een dier bewuste gevoelens heeft − net zo min als je strikt genomen van andere mensen te weten kunt komen of ze werkelijk iets voelen, dan wel doen alsof. Experimenten waarbij dieren cognitieve opgaven aankunnen die wij mensen alleen maar met bewuste aandacht kunnen oplossen, maken de aanwezigheid van ‘toestanden van bewustzijn’ relatief waarschijnlijk. Dat geldt tenminste voor dieren zoals mensapen, waarvan de hersenanatomie relatief analoog is aan die van ons.
Als we over gevoelens bij dieren spreken, hoeft dat niet eenzelfde soort gevoel te zijn als bij mensen, die overigens ook op zeer uiteenlopende manieren kunnen genieten. Dat kan voor alle complexere gevoelens gelden − trots, vreugde, droefheid, geluk, liefde en ook schaamte. De Amerikaanse psycholoog Marc Hauser van Harvard University observeerde bijvoorbeeld een resusaap die na paring met een wijfje trots wegmarcheerde, maar daarbij struikelde over een oneffenheid in de vloer en viel. Alvorens weer op te staan, monsterde hij snel en uitvoerig de omgeving. Hij leek zich te schamen. Pas toen hij er zeker van was dat niemand de valpartij had gezien, liep hij verder met rechte rug en opgeheven hoofd, alsof er niets was voorgevallen. Dergelijke bevindingen duiden op graduele en niet op fundamentele verschillen tussen de gevoelswereld van dieren en mensen. Voor biologen is op basis van de vele nieuwe onderzoeksresultaten één ding duidelijk: als ten minste enkele dieren vreugde of verdriet voelen, is dat een aansporing om dieren beter te behandelen. Maar dat lijkt me een open deur…..
 
Leesvoer over ditzelfde onderwerp:
 
De Eekhoorn heeft een plan B- Door Jeroen Majoor
Advertenties
Posted in: Méli-Mélo